Maagkankeronderzoek

Maagcarcinoom onderzoek: Update 

De samenwerking met de Amerikanen verloopt erg goed en we gaan onze krachten verder bundelen.
Wat ons nu en in de toekomst kan helpen is als u, als Nederlandse eigenaar uw hond heeft laten genotyperen mbv Embark u deze data met ons wil delen.  Wij sturen u (eigenaren) ook nog een digitale enquête om ze te fenotyperen maar alle Embark-data kan helpen.
Dus iedereen die een Tervueren of een Groenendaeler heeft welke een Embark-test uitslag heeft zouden we willen vragen deze met ons te delen.
Het kunnen honden zijn die prachtig oud zijn geworden zonder aandoeningen maar ook hond gestorven aan een maagcarcinoom of andere onderliggende ziekte.
Op dit moment kan alles ons helpen weer een stap in de goede richting te zetten.

Via deze link kunt u de embark-data met ons delen https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9n8jJzWF5pFR7Ho

Voor eigenaren die nog niet op de hoogte zijn van de Embarktesten (of eigenaren die geen test vanuit Amerika willen kopen), hebben we ook een oplossing. 

Deze testen zijn ook beschikbaar bij het ExpertiseCentrum en kunnen besteld worden via het volgende formulier: link

We sturen dan een speekselswab op vanuit Utrecht, de eigenaar kan deze zelf afnemen en via de gewone post verzenden naar het Embark-lab in Amerika.

Mocht u nog vragen hebben kunt mij altijd rechtstreeks benaderen via maagkanker@nvbh.eu of info@decontedefee.nl
Anne-Marie Smolders, werkgroep maagkanker bij de Belgische Herder


Cooperation with the Americans is going very well and we will further join forces.What can help us now and in the future is if you, as a Dutch owner, have had your dog genotyped using Embark and you want to share this data with us.We will also send you (owners) a digital survey to phenotype them, but all Embark data can help.So we would like to ask anyone who has a Tervueren or a Groenendael that has an Embark test result to share it with us.These can be dogs that have aged beautifully without ailments, or dogs that have died from gastric carcinoma or other underlying disease.At this point, anything can help us take another step in the right direction.
You can share the embarkation dates with us via this link

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9n8jJzWF5pFR7Ho
We also have a solution for owners who are not yet aware of the Embark tests (or owners who do not want to purchase a test from America).These tests are also available at the Expertise Center and can be ordered via the following form:

 link. We will then send a saliva swab from Utrecht, the owner can take it himself and send it by regular mail to the Embark lab in America.
If you have any questions, you can always contact me directly at 

maagkanker@nvbh.eu or info@decontedefee.nl
Anne-Marie Smolders, working group on stomach cancer in the Belgian Shepherd

2 thoughts on “Maagkankeronderzoek”

Geef een reactie