Enquete – Gastritis

BELGISCHE HERDER ONDERZOEK
UNIVERSITEIT UTRECHT – AFDELING GENEESKUNDE VAN GEZELSCHAPSDIEREN

Geachte heer/mevrouw,
In de afgelopen periode bent u ermee geconfronteerd geweest dat bij uw hond een maagontsteking (gastritis) werd geconstateerd. Zoals u (wellicht) weet is dr Mandigers reeds vanaf 2003 bezig met het verzamelen van onderzoeksmateriaal van maagtumoren bij de Belgische herder. Daarnaast is dierenarts Sanne Hugen actief betrokken bij dit onderzoek en zal zij hierop gaan promoveren. Een deel van het onderzoek is puur beschrijvend. Een tweede deel richt zich op de mogelijke genetische achtergrond van de ziekte. De rol van honden met maagontsteking is hierin nog niet volledig duidelijk. Mogelijk staan zij hier helemaal los van, maar we vinden het toch belangrijk deze honden ook mee te nemen en op te volgen.
De enquête die wij u nu sturen heeft als doel de ziekte en omgevingsfactoren in kaart te brengen. U helpt ons enorm als u deze enquête zou willen invullen. Zonder uw inzet is dit onderzoek niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk alle vragen naar juistheid in te vullen. Daarnaast zouden we het op prijs stellen op de hoogte te blijven mocht uw hond toch maagkanker ontwikkelen, overlijden of juist lang en gezond leven! Als er vragen onduidelijk zijn, of als u andere vragen heeft kunt u deze op dit formulier of via e-mail aangeven.

[ninja_form id=2]