Nesten

Dream Team
10 maart 2020
Whisper
Owen d' Aquivelt
Divine
30 januari 2018
Venja
Umbra Phoenix de Conte de Fée
Wizards & Witches
26 juli 2017
Xadé
Wizard Razou de Conte de Fée
Simply Red
28 februari 2017
Whisper
Owen d' Aquivelt
Nest Z
24 januari 2016
Razou
Owen d'Aquivelt
Nest Y
16 februari 2015
Venja
Umbra Phoenix de Conte de Fée
Nest X
15 maart 2014
Phoenix
Grimmendans Gabor
Nest W
14 september 2013
Razou
Fantome du Bois du Tot
Nest V
01 juli 2012
Razou
Grimmendans Guttei
Nest U
18 april 2011
Phoenix
Grimmendans Gabor
Nest T
22 augustus 2010
Magenta
Grimmendans Grimaldi
Nest S
04 september 2009
Kayenne
Grimmendans Fourlan
Nest R
10 februari 2009
Magenta
Grimmendans Eamon
Nest Q
04 december 2008
Jarah
Blackwater's Blue Ocean
Nest P
18 november 2007
Kayenne
Glen von Frankental
Nest O
30 maart 2007
Ginger
Hunter Ayscha de Conte de Fée
Nest N
14 september 2006
Jarah
Amigo of the Home Port
Nest M
31 oktober 2004
Jarah
Amigo of the Home Port
Nest L
30 maart 2003
Cartouche
Arrash of Sundown Dancers
Nest K
28 maart 2003
Ginger
Hunter Ayscha de Conte de Fée
Nest J
11 november 2001
Ginger
Hunter Ayscha de Conte de Fée
Nest I
22 juli 2000
Cartouche
Doerak Nady de Conte de Fée
Nest H
30 mei 1999
Ayscha
Arrash of Sundown Dancers
Nest G
02 november 1998
Cartouche
Doerak Nady de Conte de Fée
Nest F
19 augustus 1997
Ayscha
Flodder van 't Wedertsheim
Nest E
14 januari 1997
Nady
Flodder van 't Wedertsheim
Nest D
01 oktober 1995
Nady
Flodder van 't Wedertsheim
Nest C
06 december 1994
Ayscha
Roga's Yfor v.d. Belgische Scheper
Nest B
30 december 1993
Nady
Roga's Yfor v.d. Belgische Scheper
Nest A
04 februari 1992
Nady
Jimmy v.h. Smetenhof
Puppies