Nesten

Wizard W-kids
07 mei 2023
Tutti
Wizard Razou de Conte de Fée
Dream Team
10 maart 2020
Whisper
Owen d' Aquivelt
Divine
30 januari 2018
Venja
Umbra Phoenix de Conte de Fée
Wizards & Witches
26 juli 2017
Xadé
Wizard Razou de Conte de Fée
Simply Red
28 februari 2017
Whisper
Owen d' Aquivelt
Nest Z
24 januari 2016
Razou
Owen d'Aquivelt
Nest Y
16 februari 2015
Venja
Umbra Phoenix de Conte de Fée
Nest X
15 maart 2014
Phoenix
Grimmendans Gabor
Nest W
14 september 2013
Razou
Fantome du Bois du Tot
Nest V
01 juli 2012
Razou
Grimmendans Guttei
Nest U
18 april 2011
Phoenix
Grimmendans Gabor
Nest T
22 augustus 2010
Magenta
Grimmendans Grimaldi
Nest S
04 september 2009
Kayenne
Grimmendans Fourlan
Nest R
10 februari 2009
Magenta
Grimmendans Eamon
Nest Q
04 december 2008
Jarah
Blackwater's Blue Ocean
Nest P
18 november 2007
Kayenne
Glen von Frankental
Nest O
30 maart 2007
Ginger
Hunter Ayscha de Conte de Fée
Nest N
14 september 2006
Jarah
Amigo of the Home Port
Nest M
31 oktober 2004
Jarah
Amigo of the Home Port
Nest L
30 maart 2003
Cartouche
Arrash of Sundown Dancers
Nest K
28 maart 2003
Ginger
Hunter Ayscha de Conte de Fée
Nest J
11 november 2001
Ginger
Hunter Ayscha de Conte de Fée
Nest I
22 juli 2000
Cartouche
Doerak Nady de Conte de Fée
Nest H
30 mei 1999
Ayscha
Arrash of Sundown Dancers
Nest G
02 november 1998
Cartouche
Doerak Nady de Conte de Fée
Nest F
19 augustus 1997
Ayscha
Flodder van 't Wedertsheim
Nest E
14 januari 1997
Nady
Flodder van 't Wedertsheim
Nest D
01 oktober 1995
Nady
Flodder van 't Wedertsheim
Nest C
06 december 1994
Ayscha
Roga's Yfor v.d. Belgische Scheper
Nest B
30 december 1993
Nady
Roga's Yfor v.d. Belgische Scheper
Nest A
04 februari 1992
Nady
Jimmy v.h. Smetenhof
Puppies